نقاشان مشهور چگونه آثارشان را خلق کردند؟! (تصویری)

آنها رنگ ها و بینش خود را به این عکس های خام اولیه افزودند، تناسبات آن را تغییر داده و پول خود را پس‌انداز کردند، زیرا درهرصورت مجبور نبودند...
 
شاید شما هم اگر بدانید نقاشان مشهور امپرسیونیست از عکس‌های خام معمولی برای خلق آثارشان استفاده کرده اند متعجب ‌شوید. آنها رنگ‌ها و بینش خود را به این عکس های خام اولیه افزودند، تناسبات آن را تغییر داده و پول خود را پس انداز کردند، زیرا درهرصورت مجبور نبودند برای مدل‌ها پول پرداخت کنند. نتیجه کارشان بسیار جالب بود. به عنوان مثال ادگار دگا،‌ از سه عکس استفاده کرد تا بتواند تابلوی معروفش یعنی «رقاصان باله» را خلق کند. دیگر هنرمندان نیز از ایده دگا استفاده کرده و شروع به استفاده از عکس ها کردند و از آنها شاهکار نقاشی آفریدند.
 
تابلوی رقاصان باله ادگار دگا
 ادگار دگا
 
ادگار دگا
 
ادگار دگا
 
ادگار دگا
 
ادگار دگا
 
پل گوگن
 
پل گوگن
 
نقاشی های تولوز لوترک
 
تولوز لوترک
 
تولوز لوترک
 
 
 نقاشی های نسان ون گوک
 
ونسان ون گوک
 
ونسان ون گوک
 
 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 شهریور 1390    | توسط: حسین اسدی    |    | نظرات()