احمد شاه آخرین پادشاه سلسله قاجار می باشد که با وی سلطنت قاجاریه به پایان می رسد. او وارث سلطنت یکصد و بیست ساله قاجارها در ایران بود. سلطنتی که از آقا محمد خان تا محمد علی شاه را تجربه کرده و در واپسین سالهای خود به کودکی 21 ساله به ارث رسیده بود. سلطنت کوتاه ولی پرماجرای محمد علیشاه با فتح تهران در 7231 ه.ق و پناهنده شدن وی به سفارت روسیه در زرگنده که با موافقت انگلیسیها صورت گرفت خاتمه پذیرفت و احمد میرزا که یکسال پس از ترور ناصرالدین شاه متولد شده بود در سن دوازده سالگی از سوی فاتحان تهران به سلطنت انتخاب شد و به خاطر صغر سن تحت نظر نایب السطنه ای قرار گرفت که وی را نیز فاتحان تهران بر گزیده بودند.

 

برگزیده شدن احمد میرزا به سلطنت باعث شد که وی از پدر و مادر خود که مقرر بود خاک ایران را ترک نمایند جدا شود و به کاخ سلطنتی عزیمت کند. البته این جدایی توأم با گریه و بی تابی طرفین به ویژه احمد شاه بود که قصد نداشت از والدین خود دور شود.

 

احمد شاه هفت سال پس از سلطنت تاجگذاری کرد ولی تاجگذاری وی مصادف با وقوع جنگ جهانی اول شد که جهان و ایران را علیرغم اعلام بی طرفی در کام خود فرو برد و بخشهایی از ایران علاوه بر قشون روس و انگلیس توسط قشون عثمانی نیز به تصرف در آمد.

 

پایان جنگ جهانی اول نوید دهنده دوران خوبی برای خاور میانه و ایران نبود. حفظ و نگهداری هندوستان، طمع به بازارهای داخلی منطقه، دسترسی به نفت و مقابله با خطر بلشویسم، چهار محور فعالیت استعمار انگلستان در ایران و خاور میانه را تشکیل می داد.

 

لرد کرزن (وزیر خارجه وقت انگلیس) در پی انعقاد قرارداد  1919 در ایران بود که با تحقق یافتن آن ایران آشکارا به مستعمره انگلستان تبدیل می شد. در نهایت با مخالفت مردم و عدم امضای قرارداد از سوی احمد شاه، این قرارداد ملغی گردید و انگلیسیها در پی اجرای طرح دیگری برآمدند که همان منافع سابق را برای انگلستان با کمترین هزینه و حداقل حساسیت بین المللی تأمین می نمود. برقراری حکومتی مقتدر و روی کار آمدن دیکتاتوری نظامی طرحی بود که افرادی نظیر لوید جرج نخست وزیر انگلیس، سر وینستون چرچیل و حکومت هند بریتانیا و سازمان اطلاعاتی انگلستان موسوم به اینتلیجنس سرویس از آن حمایت می نمودند. بدین ترتیب زمینه برای اجرای کودتای سوم اسفند 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی و در نهایت خلع قاجار فراهم آمد.

 

احمد شاه در سال 1307 شمسی در حالی که هیچ گاه سلطنت پهلوی را به رسمیت نشناخت در فرانسه چشم از جهان فرو بست و طبق وصیتش جنازه او به کربلا منتقل و در آنجا مدفون گردید.

 

مجموعه حاضر منتخبی از عکسهای احمد شاه  از کودکی تا سلطنت می باشد که در نوع خود بسیار جذاب و دیدنی است. امیدواریم که مورد توجه محققان حوزه تاریخ معاصر قرار بگیرد.
احمد شاه از کودکی تا سلطنت
 (نوزادی)

 

احمد میرزا در سن دوازده سالگی

احمد شاه در دوران نوجوانیاحمد شاه در سنین كودكی پس از شكار پلنگ


محمدعلی شاه و عده أی از درباریان در باغ شاه چند روز قبل از بمباران مجلس

احمد شاه قاجار در ابتدای سلطنت
احمد شاه قاجار در نوجوانی به اتفاق عده أی از درباریان

احمد شاه قاجار و


احمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمد شاه در لباس رسمی نظامی با شمشیر
 احمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمد شاه به هنگام جلوس بر تخت مرمر در كاخ گلستان
احمد شاه به هنگام جلوس بر تخت مرمر در كاخ گلستان

مراسم سلام احمد شاه قبل از رسیدن به سنین بلوغ


احمد شاه از کودکی تا سلطنت
مراسم سلام احمد شاه قبل از رسیدن به سنین بلوغ
احمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمد شاه قاجار در نوجوانی با لباس شاهیاحمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمدشاه قاجار، محمدحسن میرزا ولیعهد به هنگام بازدید از یك هواپیمای ملخ دار

احمدشاه قاجار، محمدحسن میرزا ولیعهد به هنگام بازدید از یك هواپیمای ملخ دار
احمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمد شاه قاجار به همراه رجال درباری

 احمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمد شاه قاجار سوار بر اتومبیل در راه سفر به اروپا


احمد شاه قاجار سوار بر اتومبیل در راه سفر به اروپا

احمد شاه در مسافرت اول خود به اروپا به هنگام توقف در استانبولاحمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمد شاه در مسافرت اول خود به اروپا به هنگام توقف در استانبول

احمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمد شاه و برادرانش به هنگام تشییع جنازه محمدعلی شاه در ایتالیا
احمد شاه و برادرانش به هنگام تشییع جنازه محمدعلی شاه در ایتالیا

احمد شاه قاجار در اروپا


احمد شاه از کودکی تا سلطنت
احمد شاه قاجار در اروپا

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1389    | توسط: حسین اسدی    |    | نظرات()